Księgowa/Księgowy

Miejsce pracy Lublin
Opis oferty

Centrum Medyczne Luxmed istnieje od 1992 r. i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm na Lubelszczyźnie.

Słuchamy, reagujemy, tworzymy rozwiązania, dzięki którym możemy w pełni dostosować się do oczekiwań Naszych Pacjentów.

Dołącz do Nas!

Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,
 • szkolenia dostosowane do bieżących potrzeb,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia swoich własnych kompetencji.
Poszukiwane kompetencje:
 • wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie, bankowość,
 • minimum 5 letnie doświadczenie pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku,
 • znajomość prawa podatkowego, rachunkowego,
 • znajomość pełnej księgowości,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w tym sprawne posługiwanie się w środowisku Excel (tworzenie tabel, stosowanie reguł i funkcji).
Zakres obowiązków:
 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi,
 • przyjmowanie dokumentów oraz sprawdzanie ich poprawności,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów, sporządzanie kompensat (faktury kosztowe, magazynowe, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp. - prawidłowe kwalifikowanie na konta rodzajowe i w zakresie podatku CIT i VAT),
 • księgowanie wyciągów bankowych, przygotowanie, importowanie i wprowadzanie przelewów bankowych, rozliczanie wyciągów bankowych,
 • tworzenie wewnętrznych dokumentów księgowych,
 • monitorowanie terminów płatności,
 • uzgadnianie sald, bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych, w tym pozabilansowych,
 • naliczanie i księgowanie odpisów aktualizujących oraz rezerw,
 • współpraca z instytucjami finansowymi i bankami.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data ostatniej modyfikacji czwartek, 9 grudnia 2021